Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę Stowarzyszenia "Bezpieczny Dom" na zadanie  "Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ciechanowskiego  w 2018 roku i udzielono dotacji na finansowanie zadania w wysokości 121 451,76 zł.
Szczegółowe informacje  na temat konkursu w załączonych dokumentach:

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony