Pilotażowa edycja programu

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 roku przyjął Regulamin pilotażowej edycji programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Założeniem Programu jest:

  • unowocześnienie  wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu ciechanowskiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii,
  • zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu powiatu ciechanowskiego,
  • minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji,
  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego,
  • dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,
  • kontynuacja i podtrzymanie tradycji strażackich.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 28 czerwca 2019 r  do 31 lipca 2019 r  w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pok. 108 (I piętro)
Wniosek może być złożony wyłącznie przez  wójta/burmistrza  gminy/miasta z powiatu ciechanowskiego na formularzu opracowanym na potrzeby Programu. Wnioskodawca składa wnioski dla jednostek OSP, których łączna wartość nie może przekroczyć 5 tysięcy zł. Dofinansowanie w formie dotacji  na pomoc  finansową w kwocie do 5 tys.  zł  kosztów kwalifikowanych dla jednej jednostki OSP.
Wnioski składane samodzielnie przez jednostki OSP nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie otrzymane przez gminę/miasto może zostać przekazane jedynie na zadania dotyczące: zakupu nowego  sprzętu ratowniczego, umundurowania, remonty strażnic, pojazdów i sprzętu wykorzystanego do prowadzenia akcji ratowniczych.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadania uznane za kwalifikowane muszą być poniesione w okresie od dnia 2 stycznia 2019 do 31 października 2019, a dotacja rozliczona do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje  o Programie dostępne są w załączonym Regulaminie oraz  wzorach wniosku o dofinansowanie i rozliczenie dotacji:

REGULAMIN (z załącznikami w wersji pdf)

Wniosek o udzielenie dofinansowania/dotacji - wersja edytowalna

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wersja edytowalna

Instrukcja i formularz  rozliczenia dotacji - wersja edytowalna

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony