Podpisanie umów na realizację zadań publicznych

W dniu 26 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się podpisanie umów ze stowarzyszeniami na zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

433934611_369966756013942_3707288326325257876_n.jpg

Powiat Ciechanowski reprezentował Jan Andrzej Kaluszkiewicz  Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Marek Marcinkowski Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu oraz Monika Gwoździk Sekretarz Powiatu. Zadania będą realizowane w 2024 roku na terenie Powiatu Ciechanowskiego.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji to 295 600,00 zł  w tym:

zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 160 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych; w kolarstwie i piłce ręcznej

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

 • Miejski Klub Sportowy Ciechanów

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Stowarzyszenie ,,Akademia Piłkarska Ciechanów”

Nazwa zadania: Profesjonalne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

 • Miejski Klub Sportowy ,,Kryształ”

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ciechanowski Klub Bokserski

Nazwa zadania: Ciechanowski Turniej Bokserski

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ciechanowski Klub Bokserski

Nazwa zadania: ZOSTAŃ MISTRZEM BOKSU- zajęcia dla dzieci i młodzieży z ciechanowskich szkół

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów

Nazwa zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki

Nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym Ciechan i Szymon Kołecki w roku 2024

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł

 • Klub Pływacki Ciechanów

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych

Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy „K.O.WADŁO

Nazwa zadania: Szkółki sportów walki UKS K.O WADŁO 2024r

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

Nazwa zadania:  Zawody Strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża o zasięgu lokalnym promującym Powiat Ciechanowski

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

 • Samodzielne Koło Terenowe nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie

Nazwa zadania:  XXVII Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 • Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER

Nazwa zadania:  II. Zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie II pkt 2: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidulanych i zespołowych.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia w podnoszeniu ciężarów promującego sport oraz powiat ciechanowski

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”

Nazwa zadania:  Organizacja zawodów sportowych w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie promujących sport oraz powiat ciechanowski

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

 • Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka”

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia sportowego w pływaniu

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Biegowo-Ekologiczne „ASFALTLOVE DZIKI”

Nazwa zadania: IV Wyzwanie rowerowe ROWE®LOVE

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy „AS” Glinojeck

Nazwa zadania: Organizacja szkolenia grupy zawodników reprezentujących Klub w Lidze Trampkarzy prowadzonej przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów”

Nazwa zadania: Cross-Trening -zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA Regimin

Nazwa zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych w 2024 roku

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 3. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 6 500,00 zł

 • Inter Mazovia

Nazwa zadania: Inter Liga – Dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Ciechanowskiego w Taekwondo Olimpijskim i Pływaniu.

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Ciechanowski Klub Sportów Walki „Szwejkowski & Reduch”

Nazwa zadania: Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Zamek” Ciechanów

Nazwa zadania: Koszykówka dla dzieci oraz młodzieży

Kwota dofinansowania:3 000,00 zł

 • Gminny Klub Sportowy „OPIA” Opinogóra 

Nazwa zadania: II Turniej o Puchar Starosty Ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Młode Wilki Z. P.

Nazwa zadania: Przeciwdziałanie otyłości w wieku szkolnym

Kwota dofinansowania:  3 000,00 zł

 • Klub Sportowy „GRYF” Kownaty Żędowe

Nazwa zadania: Wakacyjny turniej piłki nożnej

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów

Nazwa zadania: Piłka Nożna jako forma aktywności ruchowej.

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Stowarzyszenie „SERVE PATRIAE”

Nazwa zadania: „OBCHODY DNIA KADETA” – MINI FORMOZA CHALLANGE

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie

Nazwa zadania:  Festiwal Wielu Sportów

Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł

 • Akademicki Związek Sportowy Warszawa (AZS Warszawa)

Nazwa zadania: „SIŁA CIAŁA I UMYSŁU”

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 58 600,00 zł

 • Stowarzyszenie muzyczne VICTORIA w Ciechanowie

Nazwa zadania: Koncert z okazji Dnia Niepodległości

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 • Stowarzyszenie Klub Korona

Nazwa zadania  Patriotyczny rajd rowerowy z Ciechanowa do Sarnowej Góry, pt. „Bitwa pod Sarnowa Górą” i powrót.

Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł

 • Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów

Nazwa zadania Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Nuty w Lilijce”

Kwota dofinansowania: 7 500,00 zł

 • Związek Literatów na Mazowszu

Nazwa zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych Związku Literatów na Mazowszu w roku 2024

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Stowarzyszenie „IRTE ALTE” w Gąsocinie

Nazwa zadania: Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Przywilczu

Nazwa zadania: Organizacja warsztatów tradycji regionalnych, tradycji karnawałowych oraz uroczystość poświęcenia pól

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Radomce „Radomianki”

Nazwa zadania: Piknik „Dzień Rodziny”.

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku

Nazwa zadania: STAR 25 – symbol historii OSP Grudusk

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie

Nazwa zadania: Konkurs kulinarny –Ziemniaczane wariacje

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie

Nazwa zadania: XIX Mazowieckie Majowe Muzykowanie 26 maj 2024r.

Kwota dofinansowania:   6 000,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Klicach

Nazwa zadania: Warsztaty kulinarne z tradycją

Kwota dofinansowania:    1 500,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nowalijki” w Szulmierzu

Nazwa zadania: Organizacja imprez rodzinnych dla mieszkańców gminy Regimin przez KGW ,,Nowalijki” Szulmierz

Kwota dofinansowania:    1 500,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach

Nazwa zadania: Z historią w Targoniach

Kwota dofinansowania:    4 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie

Nazwa zadania: Doskonalenie warsztatu muzycznego Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Kwota dofinansowania:  6 500,00 zł

 • Stowarzyszenie ,,Centrum Ciechanów”

Nazwa zadania: Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Jarmark kwiatowy, zdrowej żywności i rękodzieła

Kwota dofinansowania:  4 600,00 zł

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Regiminie

Nazwa zadania: Makrama – od malucha do starszaka.

Kwota dofinansowania:  1 500,00 zł

zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 29 000,00 zł

 • Centrum Psychologiczno – Pastoralne METANOIA

Nazwa zadania: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny METANOIA – filia Ciechanów

Kwota dofinansowania: 18 500,00 zł

 • Kobiety w Centrum

Nazwa zadania:  Działalność profilaktyczna związana z dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł

 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

Nazwa zadania:  Kręci mnie pomaganie!

Kwota dofinansowania:  4 000,00 zł

 • Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja

Nazwa zadania:  Odkrywajmy razem nowe horyzonty

Kwota dofinansowania:  3 000,00 zł

zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 12 000,00 zł

 • Stowarzyszenie „Szansa i Rozwój”

Nazwa zadania: Warsztatowe zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Fundacja edukacyjno- sportowa reGeneracja

Nazwa zadania: Dragon’s Den

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza

Nazwa zadania: Droga do biznesu

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 27 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lekowie

Nazwa zadania: „ Zakup na wyposażenie zestawu STHIL KOMBISYSTEM Z PODKSZESYWARKĄ i SZCZOTKĄ „

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przywilczu

Nazwa zadania: Prezentacja sprzętu i umiejętności strażackich

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jarlutach Dużych

Nazwa zadania: Przygotowanie jednostki OSP Jarluty Duże do działań ratowniczo-gaśniczych

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gołyminie-Ośrodku

Nazwa zadania: Zakup butów bojowych dla strażaków - ratowników

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie

Nazwa zadania: Upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego zachowania nad wodą i ratownictwa wodnego

Kwota dofinansowania: 2 450,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie

Nazwa zadania: Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP w Pawłowie

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie

Nazwa zadania: Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP w Bądkowie poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych oraz poszukiwawczych

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łopacinie

Nazwa zadania: Ratownictwo i ochrona ludności

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Modle

Nazwa zadania: Podnoszenie gotowości bojowej jednostki OSP Modła poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie

Nazwa zadania: Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w ubrania strażackie

Kwota dofinansowania: 1 900,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Glinojecku

Nazwa zadania: Zakup ubrania specjalnego i sprzętu ratowniczego

Kwota dofinansowania:  3 150,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie

Nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczego

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 9 000, 00 zł

 • Debeściaki stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością

Nazwa zadania: "Debeściaki" jadą do Olsztyna – jednodniowa wycieczka dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

 •  Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie

Nazwa zadania: Naturalnie zintegrowani - cykl spotkań pełno i niepełnosprawnych na łonie natury

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

 

Gratulujemy wszystkim beneficjentom.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony