Logo Komunikacja Bez Barier

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

7 października 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.

podpisanie umowy 11.10.2021.JPG

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00”. Wysokość dofinansowania wynosi 1 937 449,54 zł. Brakującą kwotę na wykonanie zadania (będzie ona znana po rozstrzygnięciu przetargu) sfinansuje Powiat Ciechanowski oraz Miasto i Gmina Glinojeck.

Na zdjęciu od lewej: I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski i Wicestarosta Ciechanowski Marek Marcinkowski.                       

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony