Komendant wojewódzki policji wręczył dyplom najpopularniejszemu dzielnicowemu z gminy Sońsk

Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia ministerialne

Ilustracja do artykułu IMG_5607.JPG

Odprawa roczna, poświęcona podsumowaniu działań podejmowanych przez ciechanowskich policjantów w 2017 roku odbyła się 28 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. Przed odprawą miała miejsce uroczysta zbiórka podczas której Komendant Wojewódzki Policji z s. w Radomiu insp. Tomasz Michułka wręczył odznaczenia przyznane przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji,

minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

  • Srebrnym Medalem: profesora nadzw. dr hab. Leszka Zygnera - rektora PWSZ w Ciechanowie,
  • Brązowym Medalem: Marka Lecha Zduńczyka - wójta Gminy Regimin, Dariusza Sławomira Zalewskiego - wójta Gminy Nowe Miasto, Bogdana Lewandowskiego - komendanta Straży Miejskiej w Płońsku, Wiesława Zalewskiego i Artura Czaplińskiego.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego

minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

  • SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT - insp. Grzegorza Grabowskiego
  •  BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT - st. asp. Pawła Bugajewskiego

Komendant Wojewódzki Policji wręczył również list gratulacyjny dla najpopularniejszego dzielnicowego z terenu powiatu ciechanowskiego. W IX edycji konkursu przeprowadzonej w styczniu br., najwięcej głosów otrzymał asp. szt. Michał Herner z gminy Sońsk.

Uroczysta odprawa odbyła się z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu insp. Tomasza Michułki, pracowników komendy i zaproszonych gości:

- starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego,

 - kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztofa Bieńkowskiego,

- prezydenta miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego,

- prokuratora rejonowego w Ciechanowie Przemysława Bońkowskiego

 - oraz rektora PWSZ w Ciechanowie prof. nadzw. dr hab. Leszka Zygnera.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku oraz efekty pracy ciechanowskich policjantów. Omówił m.in. działania prewencyjne oraz kampanie społeczne realizowane w minionym roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili dobrą  współpracę samorządów i Policji na płaszczyźnie dbania o bezpieczeństwo mieszkańców.

Pracę ciechanowskich policjantów i pracowników policji dobrze ocenił też Komendant Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Przedstawił on wyniki pracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na tle innych komend garnizonu mazowieckiego. Insp. Tomasz Michułka nakreślił także kierunki pracy i priorytety jakie będą realizowane przez Policję w 2018 roku.

Na zakończenie odprawy komendant Grabowski podziękował policjantom za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę, życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowania za dobrą współpracę skierował również w stronę samorządowców.

 Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony