W Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się odprawa służbowa

Podczas odprawy nagrodzeni zostali najpopularniejsi dzielnicowi powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu narada.jpg


W spotkaniu, które odbyło się 9 lutego, wzięli udział: I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu inspektor Marek Świszcz, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Krzysztof Bieńkowski, prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, a także prokurator rejonowy Przemysław Bońkowski oraz sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie Maciej Osiński.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy ciechanowskich policjantów w roku 2016 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2017 roku.

Na początku Komendant Wojewódzki Policji insp. Marek Świszcz, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Grabowski oraz Starosta Ciechanowski pogratulowali dzielnicowym, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016. Starszy asp. Piotr Pomaski, sierż. szt. Tomasz Pajewski oraz st. asp. Michał Herner otrzymali nagrody rzeczowe oraz rozkazy personalne o przyznanej nagrodzie pieniężnej.

W kolejnej części mł. insp. Grzegorz Grabowski przedstawił stan zagrożenia na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ocenę pracy ciechanowskich funkcjonariuszy.
Ważną informacją jest odnotowany spadek ilości przestępstw, szczególnie tych w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. W roku 2016 wszczęto o 251 postępowań w sprawie przestępstw mniej niż w roku 2015 (rok 2015 – to 1746 postępowań, w roku 2016 – 1495 wszczętych spraw). Wykrywalność w roku 2016 wyniosła 69,5 %. Odnotowaliśmy wzrost wykrywalności w kategoriach szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. W ruchu drogowym odnotowaliśmy wzrost zagrożenia wypadkowością na terenie naszego powiatu. W 33 wypadkach drogowych zginęło 13 osób a 25 zostało rannych. Jest to o 5 wypadków oraz 3 ofiary śmiertelne więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Nastąpił natomiast spadek liczby kolizji drogowych było ich o 41 mniej. Do wypadków drogowych najczęściej dochodziło na drogach krajowych a główną przyczyną było niedostosowanie prędkości.

Ważnym procesem w minionym roku było wprowadzenie nowych narzędzi takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2016 roku odnotowano 334 zgłoszenia drogą elektroniczną, które były weryfikowane przez policjantów. Wśród nich 96 zgłoszeń zostało potwierdzonych, i są one stale monitorowane. Kolejne narzędzie to aplikacja Moja Komenda, która zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Umożliwia ona wyszukanie dzielnicowego poprzez wpisanie własnego adresu lub nazwiska dzielnicowego. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie.

Co szczególnie cieszy, pełniona przez funkcjonariuszy służba, spotkała się z bardzo pozytywną oceną w badaniach opinii publicznej. Wynika z nich, że 75,4% ankietowanych na Mazowszu, w swojej okolicy, dobrze ocenia pracę policjantów.

źróło: KPP Ciechanów

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony