Będą to kontrole na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stróże prawa będą zwracać uwagę na popełniane wykroczenia, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków przekraczania dozwolonej prędkości,

Ilustracja do artykułu nokia 500 2608.jpg

Podstawowym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, w szczególności dzieci i młodzieży oraz kreowanie w społeczeństwie powszechnej dezaprobaty negatywnych zachowań pogarszających stan bezpieczeństwa na drogach, jak również zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów ciężarowych, autobusów oraz pojazdów typu „bus” przystosowanych do przewozu osób.

Jak informuje asp.szt. Bożena Kuklak - w trakcie prowadzonych działań policjanci będą zwracać uwagę na popełniane wykroczenia, że szczególnym uwzględnieniem przypadków przekraczania dozwolonej prędkości, przewożenia osób w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Policjanci ponadto będą sprawdzali między innymi, stan techniczny pojazdów oraz tachografy.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony