Spotkanie odbyło się w Glinojecku, będą w kolejnych szkołach

Internet może być wykorzystywany m.in. do nauki, zabawy, kontaktów z rówieśnikami ale przede wszystkim może stanowić zagrożenie dla dzieci i młodzieży, poprzez kontakt ze szkodliwymi treściami czy cyberprzemocą

Ilustracja do artykułu policja_cyberprzemoc1.jpg

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Glinojecku podczas spotkania z policjantami dowiedzieli się, jakie negatywne skutki niesie niewłaściwe korzystanie z powszechnych w dzisiejszych czasach portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych i jak im zapobiec. Szczególną uwagę zwrócili na niebezpieczeństwo wynikające z zawierania znajomości z osobami, które mogą podawać się za kogoś innego.

Policjanci wyjaśnili młodzieży także, czym jest cyberprzemoc oraz przedstawili formy cyberprzemocy, którymi są m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie innych osób w Internecie lub przy użyciu telefonu, robieniu komuś zdjęć, rejestrowanie filmów bez zgody drugiej osoby, publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które obrażają lub ośmieszają innych. Były także przestrogi o skutkach prawnych przestępstw popełnianych w sieci.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony