Tylko w tym roku na Mazowszu doszło już do 10 utonięć

Najbardziej niebezpieczne miejsca nad wodą oznacza się tzw. czarnymi punktami wodnymi

Ilustracja do artykułu czarnepunkty16a.jpg

W tym roku Nad wodami na Mazowszu pojawi się kolejnych 8 tablic ostrzegawczych. W sumie na terenie naszego regionu będzie ich już 140.

Wakacyjna aura niewątpliwie sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Niestety, bardzo często, chcąc wypocząć w mniej zatłoczonym miejscu, wybieramy akweny niestrzeżone, a co za tym idzie niebezpieczne. Nasza akcja skierowana jest właśnie do tych osób, które nie bacząc na niebezpieczeństwa wypoczywają w miejscach niekoniecznie do tego celu przeznaczonych. Liczymy, że dzięki tej akcji mieszkańcy Mazowsza będą zachowywać większą ostrożność tam, gdzie zobaczą znaki ostrzegawcze – podkreślił podczas konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

Co roku na wodnej mapie Mazowsza pojawiają się miejsca szczególnie niebezpieczne, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Dlatego urząd marszałkowski w porozumieniu z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Policji już od ośmiu lat oznakowuje te akweny, w których dochodzi do największej liczby wypadków tablicami „Czarny punkt wodny”. W tym roku do istniejących 132 punktów dołączy 8 nowych, a 46 zostanie wymienionych – 33 na terenie objętym działaniem Komendy Wojewódzkiej Policji, a 13 na terenie objętym działaniem Komendy Stołecznej Policji.

Najczęstszą przyczyną tragedii nad wodą jest lekkomyślność i alkohol. Niestety, wypoczywając zapominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa. Nawet w chwilach relaksu powinniśmy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy od tego, jak poważnie potraktujemy zagrożenie. Nasi policjanci zawsze ofiarnie niosą pomoc potrzebującym na wodzie i zrobimy wszystko, aby zawsze byli na czas – zaznacza nadkom. Agnieszka Gajewska-Kosim, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Forma tablic jest prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast minimalistyczna grafika – czytelność. Tablice informujące o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione w widocznym dla wszystkich miejscu.

Bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza na wodach i terenach przywodnych jest jednym z priorytetów Policji garnizonu mazowieckiego. Szczególny wymiar działań przypada na okres wakacyjny. Podejmowane inicjatywy mają charakter wielopłaszczyznowy. Akweny wodne, nad którymi obserwujemy wzrost ruchu turystycznego, patrolowane są przez policjantów pełniących służbę z wykorzystaniem sprzętu pływającego. Jednocześnie inicjowane są działania profilaktyczne, których zadaniem jest uświadamianie zagrożeń związanych z wypoczynkiem, szczególnie w okresie letnim. Podejmowane przedsięwzięcia wpisują się w kampanię pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zainicjowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również akcję Komendy Głównej Policji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad wodą mają cykliczne kampanie informacyjne ostrzegające o ryzyku utonięć. Znakowanie miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami „Czarny punkt wodny” ma właśnie taki charakter, służy informowaniu i ostrzeganiu społeczeństwa. Dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim, do chwili obecnej na terenie garnizonu mazowieckiego oznakowano 98 miejsc. W 2017 r. tablice zostaną umieszczone w kolejnych 8 punktach. Akcja ta przynosi wymierne efekty. Na przestrzeni lat, tylko w jednym przypadku doszło do kolejnego utonięcia – podkreśla insp. Marek Świszcz, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W tym roku na terenie Mazowsza pojawi się 8 nowych czarnych punktów wodnych. Staną one w miejscowościach: Ostrołęka (rzeka Narew, 2 tablice), Kruki (pow. ostrołęcki, wyrobisko pożwirowe), Czerwińsk nad Wisłą (pow. płoński, rzeka Wisła), Jednorożec (pow. przasnyski, rzeka Orzyc), Ponikiew (pow. pułtuski, rzeka Narew, tzw. „Biała Góra”), Brańszczyk (pow. wyszkowski, rzeka Bug) oraz Lubiel Nowy (pow. wyszkowski, rzeka Narew).

Środki na wyprodukowanie tablic zapewnił samorząd województwa mazowieckiego. Miejsca, w których zostaną ustawione znaki, wytypowały Komendy Wojewódzka i Stołeczna Policji.

Na podstawie inf. Marty Milewskiej - Urząd Marszałkowski Woj. Maz.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony