Jej organizatorami były: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie

Tematy poruszane podczas konferencji były związane ze skalą zagrożenia środkami psychoaktywnymi, sposobami, metodami przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia oraz konsekwencjami prawnymi

Ilustracja do artykułu konf4.jpg

Spotkanie pod hasłem „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”, odbyło się w ramach kampanii profilaktycznej z dyrektorami szkół, pedagogami, psychologami oraz nauczycielami koordynującymi sprawy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, którzy pracują w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie powiatów subregionu ciechanowskiego (powiat ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński i żuromiński).

Konferencję otworzyli Jacek Zawiśliński z ciechanowskiej delagatury Kuratorium Oświaty oraz Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski.

- Tematy poruszane podczas konferencji były związane ze skalą zagrożenia środkami psychoaktywnymi, sposobami, metodami przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia czy uwarunkowaniami prawnymi. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w konferencji omawiali nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem, w celu jego kompleksowego poznania. Podkreślano, że różne instytucje muszą ze sobą współdziałać, a programy profilaktyczne trzeba wprowadzać już od najmłodszych lat życia dziecka, aby uzyskać wymierne efekty - poinformowała  kom. Jolanta Bym – oficer prasowy Komendy Policji w Ciechanowie


Prelegentami konferencji byli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu: podkom. Irmina Małek-Przepiórka i sierż. szt. Ewa Jaworska, Krzysztof Sadowski z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ciechanowie, sędzia Jolanta Kołakowska przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego w Ciechanowie, psycholog Irena Mydlarz i pedagog Wioletta Gębala, oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Całość prowadziła Lucyna Witczak, starszy wizytator w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie.


Ciechanowska konferencja to początek działań jakie będą podejmowane na terenie Mazowsza w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Jacek Zawiśliński z Kuratorium Oświaty przedstawił harmonogram działań jakie będą realizowane w związku z problemem przez cały rok szkolny 2017/2018. Odbędą się m.in. szkolenia, prelekcje i debaty. Będą adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do rodziców. Dodatkowo szkoły będą ogłaszały konkursy tematycznie związane z zapobieganiem zjawisku narkomanii.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony