Świętowanie w Ciechanowie rozpoczęło się w piątek 21 lipca i potrwało do soboty 22 lipca br.

W tych dniach odbyła się uroczysta akademia i piknik dla mieszkańców miasta

Ilustracja do artykułu sw_skr.jpg

Święto Policji jest okazją do złożenia wieńców i wiązanek pod tablicami i pomnikami poświęconymi pamięci poległych na służbie. Uroczystości w Ciechanowie rozpoczęły się takim właśnie akcentem, w piątek 21 lipca br. o godz. 13.00 złożeniem wieńców i wiązanek pod Krzyżem Katyńskim, u podnóża farskiej góry. Wśród delegacji składających kwiaty byli: przedstawiciele samorządu powiatowego - starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski, parlamentarzyści (lub ich przedstawiciele), reprezentanci administracji rządowej, gmin powiatu, kuratorium oświaty, związku Emerytów i Rencistów Policji, służby mundurowe. Składającym towarzyszył sygnał trąbki w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie.Przemówienie o stróżach prawa zamordowanych na Wschodzie wygłosił młodszy inspektor Grzegorz Grabowski – Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie.

Zaraz potem, o godz. 13.30, w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w parafii św. Tekli odprawiona została msza święta w intencji Policjantów, której w koncelebrze przewodniczyli proboszczowie ciechanowskich parafii i kapelan Policji ks. infułat Ludomir Kokosiński.

Po nabożeństwie, policjanci garnizonu ciechanowskiego oraz zaproszeni goście przejechali do siedziby PWSZ przy ul. Wojska Polskiego, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyższe stanowiska służbowe. Oprócz odznaczeń państwowych były to także odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyże Zasługi za Dzielność, Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Policji, Odznaki Zasłużonego Policjanta oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla poszczególnych funkcjonariuszy.

W ceremonii ich wręczenia brał udział starosta ciechanowski, parlamentarzyści oraz komendant i jego zastępca.

Starosta S. Morawski zwracając się do funkcjonariuszy podkreślił, że to święto jest doskonałą okazją, aby złożyć gorące podziękowania za odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu służbę dla obywateli. - Służba w Policji jest trudna, pełna ryzyka, wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, fachowości i profesjonalizmu zawodowego. Związana jest z codziennym poświęceniem, odwagą, i narażeniem tego, co dla każdego człowieka jest najcenniejsze – narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia dla ratowania innych. Dzisiaj Policjanci muszą podejmować różne wyzwania, stawiać czoła niebezpieczeństwu oraz błyskawicznie dostosować się do nowych zagrożeń, a także zmieniających się przepisów prawa - zaznaczył. - Życzę Panu komendantowi, wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wszelkiej pomyślności, bezpiecznej służby, wiary w sens i powodzenie każdego podejmowanego wysiłku, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym - powiedział na zakończenie szef Zarzadu Powiatu. Starosta pogratulował jeszcze komendantowi Grzegorzowi Grabowskiemu awansu i uzyskania stopnia inspektora Policji.

Interesujący wykład o powstaniu formacji i historii do czasu wybuchu II wojny światowej wygłosił prof. dr Leszek Zygner - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Nie zabrakło też przemówień gości oraz listów gratulacyjnych w imieniu władz państwowych.

To nie koniec obchodów święta Policji Państwowej. Na liczne atrakcje mogli liczyć wszyscy, którzy wybrali się w sobotę 22 lipca br. na Plac Jana Pawła II. Tam najmłodsi mogli zasiąść za kierownicą radiowozu, sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też sprawdzić swój układ linii papilarnych. Starsi ciechanowianie mogli zapoznać się z ofertą dla przyszłych policjantów.

Przypomnijmy, że Święto Policji obchodzone jest 24 lipca i zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji.

Święto Policji przypada w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej (PP).

Kalendarium:

• 24 lipca 1919 - powołanie Policji Państwowej (istniejącej do 15 sierpnia 1944),
• 7 października 1944 - powołanie Milicji Obywatelskiej (MO); Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa obchodzono 7 października do 1989 roku,
• 6 kwietnia 1990 - ponowne powołanie Policji,
• 21 lipca 1995 - ustanowienie Święta Policji (24 lipca).


Odznaczeni i wyróżnieni w garnizonie ciechanowskim w 2017 roku.

 • Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

Medalem złotym, za długoletnią służbę: Danutę Tylicką - pracownika Kadr i Szkolenia

Medalem srebrnym za długoletnią służbę asp. szt. Marka Klonowskiego - funkcjonariusza pionu kryminalnego

 • Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji – minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:                                                                                                                                                                                                  Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji: prof. nadzw. dr hab. Leszka Roberta Zygnera- Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Lecha Marka Zduńczyka- Wójta Gminy Regimin

 • W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”:
- mł. insp. Grzegorza Grabowskiego- Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie
- asp. szt. Dariusza Chuchulskiego - funkcjonariusza pionu kryminalnego
Brązową odznaką „Zasłużony Policjant”
- st. asp. Pawła Bugajewskiego - funkcjonariusza pionu kryminalnego.

 • Rozkazem personalnym nr 2903 z dnia 12 lipca 2017 r. Komendanta Głównego Policji dniem 24 lipca 2017 roku został mianowany Inspektorem Policji mł. insp. Grzegorz Grabowski.
 • Medale, odznaczenia oraz akt mianowania na stopień Inspektora Policji, zostaną wręczone na uroczystości w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu w późniejszym terminie.

 

 • Rozkazem personalnym nr 1661 z dnia 5 lipca 2017 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 24 lipca 2017 roku zostali mianowani:          

ASIRANTEM SZTABOWYM POLICJI:

st. asp. Jarosław CIACHOWSKI
st. asp. Michał HERNER
st. asp. Patryk KOMOROWSKI
st. asp. Piotr POMASKI

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI:

asp. Ewa BRZEZIŃSKA
asp. Zbigniew GRANOSZEWSKI
asp. Michał KWASIBORSKI
asp. Krzysztof ŁAPIŃSKI
asp. Agnieszka MIKOŁAJCZAK
asp. Piotr PIKUS
asp. Krzysztof SOBIESIAK
asp. Cezary ZDUNEK

ASPIRANTEM POLICJI:

mł. asp. Cezary BARWIŃSKI
mł. asp. Jarosław JADCZAK
mł. asp. Marcin KOCHMAŃSKI
mł. asp. Piotr SAŁKOWSKI
mł. asp. Tomasz SMOLIŃSKI

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI:

sierż. szt. Angelika BAGIŃSKA
sierż. szt. Piotr BONISŁAWSKI
sierż. szt. Cezary FIGURSKI
sierż. szt. Jakub KRAŚNIEWSKI
sierż. szt. Jarosław LUBIŃSKI
sierż. szt. Tomasz PAJEWSKI
sierż. szt. Krzysztof SZYMAŃCZYK
sierż. szt. Łukasz SUBOCZ

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI:

st. sierż. Tomasz BRZEZIŃSKI
st. sierż. Wioletta LEWANDOWSKA
st. sierż. Paweł MACIAK
st. sierż. Marcin SADOWSKI
st. sierż. Tomasz ŻEBROWSKI

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI:

sierż. Michał CZARNEWICZ
sierż. Katarzyna DZIERŻANOWSKA
sierż. Aleksandra Szweda - Kraszewska

SIERŻANTEM POLICJI:

st. post. Kamil KOWALCZYK
st. post. Paweł KUCIŃSKI
st. post. Łukasz PARZUCHOWSKI

 • Rozkazem personalnym nr 283 z dnia 5 lipca 2017 roku Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, z dniem 24 lipca 2017 roku zostali mianowani:

STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI:

post. Sylwia MICHALSKA
post. Marta PODLECKA
post. Mariusz LEWANDOWSKI
post. Patryk ZAPADKA
post. Piotr MARUSZEWSKI
post. Paweł OBRĘBSKI

 • Komendant Główny Policji z okazji Święta Policji przyznał środki finansowe dla funkcjonariuszy i pracownika Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Wyróżnieni zostali:

nadkom. Mariusz WIERCIŃSKI
kom. Anna JABŁOŃSKA
podkom. Jolanta BYM
st. asp. Marek PARDA
mł. asp. Piotr SAŁKOWSKI
mł. asp. Tomasz LESZCZYŃSKI
st. sierż. Marcin KASZA
oraz Pan Zenon BOROWY

 • Rozkazem nr 41/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie nagrodził pracowników Policji nagrodą motywacyjną:

Zdzisława ENGLOTA
Izabellę GARNOWSKĄ
Katarzynę WIŚNIEWSKĄ
Alicję BARBUCHĘ
Bożenę KAPCZYŃSKĄ
Dorotę KRAJZA
Marka MARUSZEWSKIEGIO
Romana SZCZECIŃSKIEGO
Krzysztofa WERNICKIEGIO
Huberta ZGLICZYŃSKIEGO

 • W uznaniu zasług policjantów i pracowników Policji współpracujących z samorządami powiatu ciechanowskiego Starosta Ciechanowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi:

st.asp. Michała HERNERA
mł.asp. Tomasza LESZCZYŃSKIEGO
Barbarę KRYSIK
Barbarę SOSNOWSKĄ
Grażynę MALINOWSKĄ
nadkom. Katarzynę CHUCHULSKĄ-MALINOWSKĄ

 • Doceniając zaangażowanie ciechanowskich policjantów i pracowników Policji w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński przyznał nagrody rzeczowe dla:

podkom. Jolanty BYM
mł. asp. Piotra SAŁKOWSKIEGO
sierż. szt. Piotra BONISŁAWSKIEGO
Marcina ZIELIŃSKIEGO
Ireneusza SZULC
Anny BUDZICH

 • Za zaangażowanie policjantów z posterunku Policji w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Glinojeck Burmistrz Łukasz Kapczyński przyznał nagrody rzeczowe dla:

asp. szt. Mariusza ŻUKOWSKIEGO
st. asp. Jarosława CIACHOWSKIEGO
st. sierż. Marcina KASZY

 • Doceniając zaangażowanie dzielnicowego we współpracę z samorządem gminnym oraz mieszkańcami gminy Sońska – Wójt Marzena Ślubowska przyznała nagrodę rzeczową dla:

st. asp. Michała Herner- dzielnicowego Gminy Sońsk.

 • Doceniając zaangażowanie dzielnicowego we współpracę z samorządem gminnym oraz mieszkańcami gminy Ciechanów – Wójt Marek Kiwit przyznał nagrodę rzeczową dla:

mł.asp. Dominika Jaworskiego – dzielnicowego Gminy Ciechanów.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony