Stróże prawa odebrali nominacje na wyższe stopnie zawodowe, nagrody i wyróżnienia

Uroczyste obchody odbyły się w piątek 20 lipca br.

Ilustracja do artykułu p34skrot.jpg

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski gratuluje Katarzynie Chuchulskiej-Malinowskiej awansu           i mianowania na stopień podinspektora Policji

Doroczne obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem katyńskim i mszą św. w intencji Policjantów w kościele św. Tekli. Po nich w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel, podczas którego stróże prawa odebrali nominacje na wyższe stopnie zawodowe, nagrody i wyróżnienia, wysłuchali gratulacji obecnych na uroczystości gości oraz krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Opinogórze Górnej.

Specjalne nagrody wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przyznał starosta ciechanowski Sławomir Morawski, który wraz z wicestarostą Andrzejem Pawłowskim i przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Gutowskim reprezentowali podczas święta samorząd powiatowy.

Awanse i wyróżnienia:

  • Rozkazem personalnym nr 2468 z dnia 10 lipca 2018 roku Komendanta Głównego Policji z dniem 24 lipca 2018 roku została mianowana:

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkomisarz Katarzyna CHUCHULSKA-MALINOWSKA

  • Rozkazem personalnym nr 1861 z dnia 6 lipca 2018 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 24 lipca 2018 roku zostali mianowani:

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI:
st. asp. Paweł BUGAJEWSKI
st. asp. Jacek GRZYMKOWSKI
st. asp. Robert JARZĘBSKI
st. asp. Waldemar KACZERSKI
st. asp. Grzegorz KOZIATEK
st. asp. Mariusz MALICKI
st. asp. Zenon MAZUREK
st. asp. Andrzej MIKOŁAJCZAK

ASPIRANTEM POLICJI:
mł. asp. Rafał BRZEZIŃSKI
mł. asp. Radosław DYBIŃSKI
mł. asp. Tomasz JĘDRZEJEWSKI
mł. asp. Paweł KOWALCZYK
mł. asp. Michał OSOWSKI
mł. asp. Paweł PAWLICKI
mł. asp. Grzegorz SEKUŁA
mł. asp. Emilia ZDUNEK

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI
sierż. szt. Jacek GŁUSZNIEWSKI
sierż. szt. Paweł OLBA
sierż. szt. Adam PSZCZÓŁKOWSKI
sierż. szt. Tomasz JAROSZEWSKI

  • Rozkazem personalnym nr 1861 z dnia 6 lipca 2018 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, z dniem 24 lipca 2018 roku zostali mianowani:

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
st. sierż. Marcin CZARNEWICZ
st. sierż. Marzena DĄBROWSKA
st. sierż. Rafał DUDZIŃSKI
st. sierż. Katarzyna JAWORSKA
st. sierż. Artur KARWOWSKI
st. sierż. Marcin KASZA
st. sierż. Jacek KAWECKI
st. sierż. Anna KUCHARSKA
st. sierż. Tomasz KUCHARSKI
st. sierż. Aneta JANOWSKA
st. sierż. Sylwester NOWICKI
st. sierż. Przemysław OLEKSIAK
st. sierż. Magda PIĘTKA
st. sierż. Sebastian SUMIŁA
st. sierż. Milena SZELUGA
st. sierż. Paweł SZERSZEŃ

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI:
sierż. Marcin DEMKOWSKI
sierż. Natalia BRZEZIŃSKA
sierż. Wojciech KASPRZYK
sierż. Katarzyna LASKOWSKA
sierż. Przemysław MARAT
sierż. Beata MĘZIŃSKA
sierż. Luiza SMOLIŃSKA

SIERŻANTEM POLICJI
st. post. Mariusz LEWANDOWSKI
st. post. Piotr MARUSZEWSKI
st. post. Sylwia MICHALSKA
st. post. Paweł OBRĘBSKI
st. post. Marta PODLECKA
st. post. Joanna WOJTCZAK


  • Rozkazem personalnym nr z dnia lipca 2018 roku Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, z dniem 24 lipca 2018 roku zostali mianowani:

STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI

posterunkowy Sebastian SMOLIŃSKI
posterunkowy Adrian RZECZKOWSKI
posterunkowy Piotr MOTACKI

  • W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju miasta Ciechanów Kapituła medalu „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA” na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r. przyznała medal „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA” :

Panu Zbigniewowi Andresowi – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie.

  • W uznaniu zasług policjantów i pracowników Policji współpracujących z samorządami powiatu ciechanowskiego Starosta Ciechanowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi:

Pawła BUGAJEWSKIEGO
Jacka GŁUSZNIEWSKIEGO
Roberta STAWISKIEGO
Alicję BARBUCHĘ
Mirosława MARKOWSKIEGO
Marka MARUSZEWSKIEGO

  • Doceniając zaangażowanie ciechanowskich policjantów i pracowników Policji w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński przyznał nagrody rzeczowe dla:

Emilii ZDUNEK
Izabeli GARNOWSKIEJ
Jakuba KRAŚNIEWSKIEGO
Doroty KRAJZA
Iwony GRELIK-LISZKIEWICZ
Zdzisława ENGLOTA

  • Doceniając zaangażowanie policjantów z Posterunku Policji w Glinojecku w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Glinojeck, Burmistrz Łukasz Kapczyński przyznał nagrody rzeczowe dla:

Mariusza ŻUKOWSKIEGO
Krzysztofa ŁACIŃSKIEGO
Pawła KOWALCZYKA


BTW


Święto Policji Państwowej obchodzimy 24 lipca

Nawiązuje ono do tradycji przedwojennych – tego dnia w 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej powołał do istnienia Policję Państwową. Czy mazowieccy policjanci w dniu swojego święta mają powody do zadowolenia?

Mieszkańcy Mazowsza dobrze oceniają pracę Policji, a liczba stwierdzonych przestępstw w województwie mazowieckim i w Warszawie z roku na rok spada. Doroczne święto policjantów to doskonała okazja do statystycznego podsumowania ich pracy.

Jak Podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, z Polskiego Badania Przestępczości 2017 przeprowadzonego na zlecenie Komendy Głównej Policji wynika, że zdecydowana większość mieszkańców województwa i Warszawy ocenia pracę Policji pozytywnie i uważa, że skutecznie walczy z przestępczością. Przeciętnie ośmiu na dziesięciu mieszkańców województwa i stolicy czuje się bezpiecznie po zmroku w okolicy swego zamieszkania. Z ankiety wynika, że Polacy oczekują od policjantów przede wszystkim szybkiego przybycia po wezwaniu na miejsce zdarzenia oraz skuteczności, tj. zatrzymania przestępców i odzyskania mienia.
Dobre oceny pracy policjantów mają pokrycie w statystykach. W ostatnich latach zarówno w województwie, jak i w Warszawie, nastąpił spadek liczby stwierdzonych przestępstw. W 2017 r. w województwie ogółem na 10 tys. ludności odnotowano ich 194, podczas gdy rok wcześniej – 202; w Warszawie odpowiednio 260 i 278. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem w 2017 r. wyniósł na Mazowszu 60%, w Warszawie – 46% i w obydwu przypadkach wzrósł w skali roku odpowiednio o 4 i 3 p. proc.

Poprawiło się również bezpieczeństwo ruchu drogowego na Mazowszu. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem liczba wypadków drogowych – o 0,7%, ofiar śmiertelnych – o 8,7% i rannych – o 2,5%. Na tle województwa niekorzystnie wyglądała sytuacja w Warszawie, gdzie odnotowano więcej wypadków drogowych i rannych niż rok wcześniej (w obu przypadkach o 17%). Choć wypadków w stolicy było więcej, to były one mniej groźne – liczba ofiar śmiertelnych spadła o 11%.

Warto pamiętać, że mazowiecka Policja ma wyjątkową w skali kraju strukturę organizacyjną. Z reguły dana komenda wojewódzka obejmuje swoim działaniem całe województwo. Natomiast na Mazowszu oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu funkcjonuje oddzielnie Komenda Stołeczna Policji w Warszawie nadzorująca pracę policjantów w Warszawie i przyległych powiatach.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony