Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gdzie szukać pomocy i wsparcia w powiecie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zdrowie psychiczne wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

    W ostatnich latach obserwujemy pogarszający się stan zdrowia psychicznego  Polaków. W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba osób leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, natomiast leczonych stacjonarnie – o jedną trzecią.
Aktualnie największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego Polaków stanowią:
- depresje
- choroby związane ze starzeniem
- zaburzenia alkoholowe i zaburzenia związane z uzależnieniami od innych  
  środków psychoaktywnych
- przewlekłe choroby schizofreniczne i afektywne (zaburzenia nastroju).

    Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest w trzech obszarach i obejmuje m.in. leczenie ambulatoryjne i szpitalne, usługi opiekuńcze, zasiłki, orzecznictwo pozarentowe, poradnictwo, rehabilitację zawodową i społeczną.

    Szczegółowe informacje  w załączonym poradniku.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony