Podpisanie umów odbyło się 16 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie

Ponad 23 mln zł otrzymają szkoły z północnego Mazowsza, w tym szkoły z powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu p15.jpg


Podpisanie umów z samorządami oznacza początek realizacji programu pn: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA.
Jego wartość to ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z RPO WM 2014-2020.
Do szkół zawodowych z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego trafi w sumie ponad 23 mln zł.

W przypadku powiatu ciechanowskiego kwota dofinansowania wyniesie 5 mln 457 tys. 507 zł i 40 gr. W czterech podlegających Starostwu Powiatowemu zespołach szkół z projektu skorzysta 740 stażystów.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących się kształceniem zawodowym, oraz przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników. Sto pięćdziesiąt dziewięć szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe blisko połowa wszystkich tego typu instytucji na Mazowszu.

W ramach projektu młodzież ze 159 mazowieckich szkół może liczyć na: staże i praktyki zawodowe, nowocześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne

Dla każdej ze szkół zostanie opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej. Uatrakcyjni on zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Z kolei działania te przełożą się na zwiększenie szans absolwentów tych szkół na rynku pracy.
Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 2023 r.

Na realizacji projektu zyskają szkoły, uczniowie, ale i nauczyciele. Uczniowie będą mogli liczyć na staże i praktyki zawodowe dla 14 tys. osób, ale także kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców. W ramach wdrażania innowacji pedagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. Planowana jest również modernizacja już istniejących kierunków. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Oprócz tego przeszkolonych zostanie 1040 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przeprowadzone zostaną również zajęcia dla ponad 10 tys. uczniów.
W ramach realizacji projektu przewidziana jest też organizacja cyklu 36 targów edukacyjno-zawodowych, w których udział wezmą uczniowie i około 300 przedsiębiorców z regionu Mazowsza.

 

Ze strony powiatu ciechanowskiego umowę na realizacje projektu podpisali: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska.
Podobne umowy podpisali też starostowie powiatów płońskiego - Andrzej Stolpa i mławskiego – Włodzimierz Wojnarowski ze swoimi zastępcami i skarbnikami. Ze strony samorządu województwa mazowieckiego umowy podpisał marszałek Adam Struzik.

Na uroczystym podpisaniu umów obecny był także prezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A Artur Andysiak, kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Zbigniew Ptasiewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Tomasz Gumulak.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony