Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na wniosek Starosty Ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w której udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Straży Miejskiej w Ciechanowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

2023-03-13-komisja-ds-bezpieczeństwa-www.jpg

Spotkanie dotyczyło m.in. podsumowania działań podejmowanych w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2023”, analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu sanitarnego na terenie Powiatu Ciechanowskiego w 2022 roku.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony