Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7 grudnia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

PCPR foto.jpg

Członkowie Rady: Jolanta Teklińska - Przewodnicząca Rady, Zenona Babicz - Wiceprzewodnicząca Rady, Katarzyna Kowalska - Sekretarz Rady wydały pozytywną opinię do Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok pod kątem jego skutków dla osób niepełnosprawnych, który omówiła Hanna Dworecka - Skarbnik Powiatu.

Wicestarosta Stanisław Kęsik przedstawił działania powiatu z obszaru polityki społecznej.

Rada wydała pozytywne opinie do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym środków PFRON w 2020 roku i zaliczki ze środków PFRON, o którą wystąpi powiat w 2021 roku na dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ulica Krucza 32.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony