To 6,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długołęka

Partnerami inwestycji są: samorząd miasta Ciechanowa i gminy Opinogóra Górna, a wsparcia udzielił samorząd województwa mazowieckiego

Ilustracja do artykułu katy_skrot.jpg

W ostatnia sobotę 3 lutego br., w Urzędzie Miasta w Ciechanowie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał pięć umów na dofinansowanie z budżetu Mazowsza przebudowy dróg powiatowych. Drogi remontowane będą w powiatach: ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, przasnyskim i pułtuskim.

Ze strony powiatu ciechanowskiego umowę podpisali: starosta Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski. Ze strony samorządu wojewódzkiego: marszałek Adam Struzik i Marcin Wajda dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

- Bardzo się cieszymy, że powiat ciechanowski może skorzystać z dofinansowania w kwocie 4,2 mln i jest to maksymalna kwota, jaka mogliśmy otrzymać w wsparcia samorządu wojewódzkiego. Droga Ciechanów-Opinogóra jest dla ans bardzo ważną drogą. Konieczność jej przebudowy była podnoszona od wielu lat, gdyż stanowi doskonały łącznik Ciechanowa z Opinogórą. Dzięki współpracy trzech samorządów i przy wsparciu czwartego – wojewódzkiego. To pokazuje, że w ważnych sprawach jesteśmy w stanie się porozumieć, żeby zrobić coś wielkiego dla naszych mieszkańców – powiedział starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Pozyskane dofinansowane wynosi 60% szacunkowych kosztów kwalifikowanych, czyli 4,2 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym trzech samorządów. Powiat pokryje 33,68%, miasto Ciechanów 16,84%, gmina Opinogóra Górna 5,26% wartości brutto zadania. Ostateczna wartość pieniężna wkładu stron zostanie określona w odrębnych umowach po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.


– Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o ich wsparciu środkami z naszego budżetu. Co mnie szczególnie cieszy, udało się dofinansować wszystkie zgłoszone inwestycje – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Samorządy podkreślają, że droga ma charakter ponadlokalny, początek planowanego do przebudowy odcinka znajduje się blisko pętli miejskiej, która tworzy sieć komunikacyjną między różnymi częściami miasta oraz drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, natomiast koniec odcinka przewidzianego do przebudowy znajduje się w Opinogórze Górnej, na skrzyżowaniu z drogą Chrzanówek-Opinogóra, która w dalszej części przebiega przez powiat przasnyski, łącząc się pośrednio z drogą krajową nr 57 relacji Przasnysz – Maków Mazowiecki.- Dzięki porozumieniu samorządów mamy teraz pieniądze z funduszu marszałka województwa na przebudowę drogi Ciechanów - Opinogóra. Tutaj ważna m.in. będzie ścieżka rowerowa, która powstanie. Ta droga będzie kulturalnym połączeniem miasta z Opinogórą. Jest ona często uczęszczana przez rowerzystów. Po remoncie będzie bezpiecznym szlakiem. Mam dużą satysfakcję ze współpracy z samorządami i kolejny dobry przykład porozumienia miasta z powiatem, z którym wspólnie zrealizujemy też ulicę Kwiatową - powiedział prezydent miasta Krzysztof Kosiński.


Obecnie droga ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m, z licznymi uszkodzeniami – pęknięciami krawędziowymi, spękaniami siatkowymi i zapadnięciami. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej. W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 6 m. W ul. Kąckiej (na długości ponad 700 m), wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowywanej drogi wybudowana będzie ścieżka rowerowa, w miejscach z zabudowaniami chodnik – w sumie o długości 920 m. Powstanie 112 zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, przebudowanych zostanie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz uporządkowana będzie zieleń przydrożna. Zakres robót obejmie także przebudowę mostu na rzece Sona w miejscowości Kąty.

 

Podobne umowy, w sobotę 3 lutego podpisali także starostwie sąsiednich powiatów: żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, przasnyskiego – Zygmunt Szczepankowski, mławskiego - Włodzimierz Wojnarowski i pułtuskiego – Jan Zalewski, ze swoimi zastępcami.

Nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” trwał od 1 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. Zgłoszono w sumie 36 projektów i każdy z nich otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Na realizację programu w latach 2017 i 2018 zarezerwowano aż 100 mln zł.

Przed podpisaniem umów na przebudowę dróg powiatowych, marszałek A. Struzik otworzył uroczyście wyremontowaną i przebudowaną ulicę Sienkiewicza w Ciechanowie.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony