Podpisanie umów odbyło się dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Umowy dotyczą dwóch dróg: Ciechanów – Młock i Pniewo-Czeruchy.

Ilustracja do artykułu 12.jpg

Podpisanie dwóch umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odbyło się dzisiaj (13 czerwca 2017 r.) w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Umowy dotyczą projektów:

Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz - Pniewo Czeruchy na odcinku Pniewo-Czeruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo).

Inwestycja na odcinku o długości 2,89 km, od miejscowości Pniewo Czeruchy do granicy powiatu, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 615. Teren gminy Regimin.

Wartość inwestycji 2 714 105,01zł., powiat wnioskował o dofinansowanie kwotą 1 620 000 zł.

Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimedialnego przy trasie TNT-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock.

Odcinek drogi o długości 9,6 km, łączy Ciechanów z węzłem drogowym w Młocku.

Wartość 8 842 516,99 zł. wniosek o dofinansowanie 5 219 999 zł.

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział:

  • Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego
  • Sławomir Morawski – starosta powiatu ciechanowskiego
  • Andrzej Pawłowski – wicestarosta powiatu ciechanowskiego
  • Elżbieta Kwiatkowska – skarbnik powiatu ciechanowskiego
  • Krzysztof Kosiński - prezydent Ciechanowa
  • Halina Pasikowska-Pikus – kierownik oddziału w Ciechanowie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Inwestycje drogowe zrealizowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Realizacją zadań zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Po podpisaniu umów odbył się briefing prasowy w udziałem mediów lokalnych i regionalnych.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony