Powiat Ciechanowski sfinansuje Szkołę Rodzenia

Na realizację tego zadania w roku 2022 powiat ciechanowski przeznaczył kwotę 50 tysięcy złotych, dzięki czemu będzie zorganizowanych 10 grup dla przyszłych rodziców.

szkoła rodzenia 28.03.2022.jpg
Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę jakości skutecznej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem jest edukacja przyszłych matek. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły rodzenia. Powiat ciechanowski już po raz dziesiąty realizuje program związany z organizacją szkoły rodzenia, która ma na celu nie tylko przygotowanie matek do porodu i opieki nad noworodkiem, ale też ułatwienie podmiotowi realizującemu świadczenia zdrowotne przeprowadzenie procesu związanego z porodem.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony