Przyznawana jest za realizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu

Wręczenie tytułu odbyło się pod koniec lipca w gmachu Sejmu RP w Warszawie, a samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta Andrzej Pawłowski

Ilustracja do artykułu ek1.jpg

 

Wyróżnieni na Mazowszu

W województwie mazowieckim, powiat ciechanowski został wyróżniony razem z innymi samorządami:

gminą wiejską Lesznowola

gminą wiejsko – miejską Mszczonów

gminą miejską Mława

 i aglomeracją Legionowo.

Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

Kapituła przyznaje nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: Samorząd i Przedsiębiorstwo.

Kryteria oceny

Kryteria oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” obowiązujące we wszystkich kategoriach, obejmują:

- uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,

- wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,

- innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,

- zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),

- udział w systemach zarządzania, a w szczególności w ISO 14001, EMAS, ISO 9001, HACCP,

- edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracę ze społeczeństwem.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony