Powiat Ciechanowski z kolejnym rządowym wsparciem finansowym

W dniu 7 października 2023 r. ogłoszono wyniki ósmego naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na liście zadań objętych rządowym wsparciem finansowym znalazły się trzy wnioski złożone przez powiat ciechanowski. W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, do naszego powiatowego samorządu trafi 13 mln zł.

2023-10-09-dofinansowanie-www.jpg

Uzyskane środki pozwolą Powiatowi Ciechanowskiemu na przeprowadzenie następujących zadań:

 

ZADANIE 1: Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. o nową salę kinową na ok. 150 osób z zapleczem, niezależnym wejściem oraz powiększenie istniejących części ogólnodostępnych, w tym Galerii im. Bolesława Biegasa.

Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie ponadto m.in.:

 

 • przebudowę i modernizację istniejącej sali kinowej,
 • modernizację instalacji wod.-kan.,
 • modernizację instalacji elektrycznej,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • modernizację i budowę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wzmocnienie konstrukcji istniejącego budynku pod montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż i instalacja paneli fotowoltaicznych,
 • montaż windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 8.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 8.890.000,00 zł

Wkład własny: ok. 890.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 2: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Zakres inwestycji obejmuje gruntowną modernizację energetyczną budynku „A”  w kompleksie obiektów  Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Krucza 32.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

W ramach działania przewiduje się m.in.:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizację instalacji systemu ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie stropów/stropodachów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę oświetlenia na nowe oprawy LED wraz z dostosowaniem istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów,
 • wymianę instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem instalacji oświetleniowej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: ok. 3.330.000,00 zł

Wkład własny: ok. 330.000,00 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 10%

 

ZADANIE 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku Czernice–Pałuki

 

Planowana inwestycja dotyczy ostatniego, trzeciego etapu zaprojektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra–Pałuki–Nieradowo, na odcinku od km 0+000,00 do km 3+432,12 znajdującej się na terenie gminy Opinogóra Górna. W poprzednich latach zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji, w skład których wchodził odcinek o łącznej długości 1510 mb. Do wykonania pozostał odcinek o długości 1920 mb od miejscowości Czernice do miejscowości Pałuki przez miejscowość Bogucin.

Przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 1236W, obejmuje zakres prac takich jak m.in.:

 • poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m,
 • wykonanie poboczy z kruszywa (szer. 0,75m),
 • wykonanie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych,
 • budowa chodnika w miejscowości Bogucin o długości ok. 220 mb.

 

Uzyskana kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2.105.263,16 zł

Wkład własny: 105.263,16 zł

Procentowy udział własny powiatu w realizacji inwestycji: 5%

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony