Na uroczystą mszę św. i akademię przybyło kilkaset osób, głównie ci w strażackich mundurach

Z okazji strażackiego święta kilkadziesiąt osób otrzymało odznaczenia, medale, odznaki i awanse na wyższy stopień służbowy

Ilustracja do artykułu IMG_3012.JPG

Doroczne święto, Powiatowy Dzień Strażaka obchodzili 13 maja w Glinojecku strażacy zawodowi i druhowie ochotnicy.

Nie zabrakło też gości, przedstawicieli parlamentu, rządu, władz samorządowych wszystkich szczebli, władz wojewódzkich, komendy wojewódzkiej PSP, przedstawicieli firm i instytucji z terenu powiatu.

Samorząd powiaty reprezentowali: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, członkowie Zarządu - Włodzimierz Fetliński i Łukasz Kapczyński, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski,  wiceprzewodniczący Mieczysław Leszczyński oraz radny Łukasz Lewandowski.

Podczas akademii zostały wreczone:

ODZNACZENIA, MEDALE, AWANSE

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  SREBRNYM MEDALEM „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” został odznaczony st. ogn. Adam Pogorzelski

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” zostali odznaczeni:

asp. sztab. Bartłomiej Kołakowski,

asp. sztab. Adam Wiśniewski, 

ogn. Krzysztof Skoneczny

 ODZNACZENIA RESORTOWE

Minister Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 73 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej nadał:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ - „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

bryg. Andrzejowi Gawlikowi

SREBRNĄ ODZNAKĘ - „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

mł..bryg. Andrzejowi Król

st. kpt. Mirosławowi Wójcik

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ - „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

asp. sztab. Bartłomiejowi Kołakowskiemu

asp. Dariuszowi Makowskiemu ( z 2016 r.)

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 16 kwietnia 2017 r. został odznaczony:

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU:

Dh Witold Nowakowski (Glinojeck)

Dh Jarosław Suski (Regimin)

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP nadało:

MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza

dh. Janowi Gadomskiemu (Glinojeck)

DYPLOMEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżniony został:

mł. bryg. Andrzej Król

Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał

MEDAL pamiątkowy „Pro Masovia” Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku oraz Orkiestrze Dętej OSP Glinojeck

ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego

ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

kpt. Michał Budnicki

asp. sztab. Adam Wiśniewski

st. ogn. Adam Pogorzelski

dh. Tomasz Mieszkowski (Glinojeck)

dh. Radosław Mysiakowski (Glinojeck)

dh. Mariusz Orłowski (Glinojeck)

dh. Zbigniew Sawicki (Glinojeck)

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

mł. ogn. Marcina Kwaśniewskiego

mł. ogn. Grzegorza Rostkowskiego

mł. ogn. Grzegorza Urbanowskiego

dh. Marek Boniewski (Glinojeck

dh. Łukasz Brzeziński (Glinojeck)

dh. Marek Koziarski (Glinojeck)

dh. Magdalena Przybysz (Glinojeck)

dh. Krzysztof Wojkowski (Glinojeck)

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” został odznaczony:

Krzysztof Bieńkowski (cywil)

Zbigniew Andres (cywil)

Krzysztof Malinowski (cywil)

Jarosław Chodkowski (cywil)

Daniel Gerwatowski (cywil)

Wojciech Piechuta (cywil)

Zbigniew Łukasiak (cywil)

asp. Sławomir Skibiński

asp. Damian Kołpaczyński

mł. ogn. Łukasz Głuszkowski

st. sekc. Piotr Tański

st. sekc. Kamil Wachol

st. sekc. Piotr Wysocki

druhna Alicja Gontarek (Glinojeck)

dh Marcin Krygielski (Glinojeck)

dh Mateusz Łepkowski (Glinojeck)

dh. Paweł Pośpiech (Glinojeck)

dh. Stanisław Powęzka (Glinojeck)

dh. Gabriel Zmorzyński (Glinojeck)

druhna Katarzyna Wyciszkiewicz (Glinojeck)

druhna Jolanta Załęcka (Glinojeck)

Jarosław Kołpaczyński (Ojrzeń)

„STRAŻAK WZOROWY”

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechanowie nadało odznakę:

dh. Łukasz Drążkiewicz (Glinojeck)

dh. Jakub Szustowski (Glinojeck)

dh. Adrian Dąbrowski (Glinojeck)

dh Grzegorz Ropelewski (Glinojeck)

dh. Marcin Śniegowski (Ojrzeń)

AWANSE

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem personalnym Nr 136
z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:

Stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA

st. kpt. Wojciechowi Falęckiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 nadał

Stopień ASPIRANTA

mł. asp. Dariuszowi Makowskiemu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 31/2015 z dnia 21 kwietnia 2017 nadał:

stopień OGNIOMISTRZA:

mł. ogn. Krzysztofowi Klonowskiemu

mł. ogn. Andrzejowi Małeckiemu

mł. ogn. Arturowi Skierkowskiemu

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

st. sekc. Cezaremu Kurjata

st. sekc. Dariuszowi Nawockiemu

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Bartłomiejowi Chruścielowi

sekc. Adamowi Delurze

sekc. Piotrowi Dzięgielewskiemu

sekc. Łukaszowi Jurkiewiczowi

sekc. Mariuszowi Lubańskiemu

sekc. Kamilowi Stępskiemu

stopień SEKCYJNEGO

mł. sekc. Mariuszowi Zakrzewskiemu

Puchary:

Samorząd Gminy Glinojeck ufundował puchary z okazji 120-lecia OSP Glinojeck i 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Glinojeck,  okolicznościowe medale dla członków Jednostki OSP Glinojeck oraz  statuetki dla członków Orkiestry Dętej.

BTW

 

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony