Powiatowy Piknik dla osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 09.05.2024 r. na terenie rekreacyjnym w zajeździe TUR w Niestumiu odbył się Piknik dla Osób z Niepełnosprawnościami, Zgromadził on blisko 400 osób z 17 różnych placówek z Ciechanowa, Gruduska, Gołymina-Ośrodka, Glinojecka i Opinogóry. W wydarzeniu Powiat Ciechanowski reprezentował Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz i Wicestarosta Robert Paweł Morawski. Obecna była również Sekretarz Powiatu Pani Monika Gwoździk i Skarbnik Powiatu Pani Hanna Dworecka.

DSC06661.JPG

Podczas pikniku nie zabrakło integracji ruchowej przy muzyce, rywalizacji w konkursach, zabaw integracyjnych, edukacyjnych i sensorycznych czy indywidualnych i grupowych prezentacji artystycznych poszczególnych placówek.

Powiatowy piknik urozmaiciło stoisko edukacyjne z Nadleśnictwa Ciechanów, gdzie wszyscy zainteresowani mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu tropienia zwierząt, rozpoznawania drzew, owadów, poroży ssaków, ochrony przyrody i gospodarki leśnej.

Podczas pikniku wielką atrakcją okazały się przejazdy „ciuchcią”, która była oblegana przez uczestników pikniku. Dzięki temu chętni mogli poznać zamieszkujące zajazd „Tur” zwierzęta oraz poznać położone tam obiekty i zieleń.  

W czasie wydarzenia osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogli  zasięgnąć porady z zakresu pozyskiwania środków na rehabilitację, dokonywania czynności  związanych z uzyskaniem orzeczenia, zgodnie z nowymi przepisami.  Tu pomocni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Piknik to wspaniała okazja do integracji. Wspólne zdjęcia, poczęstunek, taniec czy śpiew  piosenek biesiadnych przy  akompaniamencie Starosty Powiatu Ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, uczyniły dzień środowisk osób z niepełnosprawnościami  bardziej radosnym i wyjątkowym.

Wydarzenie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie przy wparciu finansowym firmy CEDROB S.A.  Za nagłośnienie i realizację scenariusza odpowiedzialne było Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

Uśmiech na twarzach uczestników pikniku oraz wyrazy spontanicznej wdzięczności pokazują, że tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne.

Zaangażowanym w organizację pikniku serdecznie dziękujemy, a wszystkim obecnym mówimy do zobaczenia.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony