Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku – trwa rekrutacja

Do 31 października 2019 roku potrwa rekrutacja do Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie zapraszamy kandydatów na studentów do składania deklaracji uczestnictwa.

Ilustracja do artykułu powiatowy uniwersytet v2-1.jpg

Głównym celem działania Uniwersytetu będzie umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia. Inne cele powstania Uniwersytetu to upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku, poszerzenie wiedzy i umiejętności Słuchaczy, angażowanie Słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego środowiska, podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym. Wyznaczone cele będziemy osiągać poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć m.in. z zakresu informatyki, języków obcych, zajęć taneczno-ruchowych, zajęć z zakresu historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej, czy też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.

Studentem PUTW może zostać każdy mieszkaniec Powiatu Ciechanowskiego, który ukończył 50 r. ż., wypełni i złoży deklarację uczestnictwa. Deklarację można otrzymać w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska 34 (Wypożyczalnia Główna I piętro) oraz w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, II piętro, pokój nr 202.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony