Powstaje Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej w Ciechanowie

Z myślą o osobach sprawujących opiekę i kierując się dobrem osób wymagających stałej opieki, w powiecie ciechanowskim powstaje Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej.

cow.jpg

Dziś z udziałem Pani Joanny Potockiej-Rak Starosty Ciechanowskiego, w siedzibie władz powiatu odbyła się konferencja prasowa na temat sytuacji rodzin, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi lub niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. W spotkaniu uczestniczył Pan Paweł Obermeyer Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie oraz Pani Anna Karaś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. O trudnej sytuacji rodzin i opiekunów opowiedziały Panie Agnieszka Sobiesiak i Karolina Murawska, wyrażając jednocześnie swój entuzjazm na temat planów i realizacji nowej inwestycji.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie koncepcji oraz podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej, które zlokalizowane będzie w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej “Kombatant” w Ciechanowie przy ul. Batalionów Chłopskich. Centrum będzie przystosowane do przyjęcia 26 osób wymagających całodobowej opieki. Planowane zakończenie procesu inwestycyjnego zaplanowano na kwiecień 2023 roku. Na jego realizację ze środków powiatu przeznaczono kwotę 3,5 mln zł.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony