Powszechny spis rolny 2020

Spisz się, jak na rolników przystało! Co 10 lat odbywa się najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. Jego kolejna edycja zostanie zrealizowana w tym roku i będzie trwać od 1 września do 30 listopada. Na Mazowszu obowiązek spisania się będzie miało ponad ćwierć miliona gospodarstw rolnych. Jesienią poznamy sytuację mazowieckich rolników.

Ilustracja do artykułu Plakat_A4__RGB__bez_spadw-01.jpg

Powszechny Spis Rolny odbędzie się tuż po zakończeniu najważniejszych prac polowych. Rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, czyli do 30 listopada 2020 r. W tym czasie wszystkie gospodarstwa rolne powinny wziąć udział w spisie – jest to obowiązek nałożony ustawowo.  

Spisać powinni się wszyscy faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Niekoniecznie muszą być to zatem właściciele. Użytkownikiem gospodarstwa rolnego może być osoba fizyczna lub prawna. Osoby odpowiedzialne za dane gospodarstwo rolne wypełniając formularz spisowy są zobowiązane udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Najlepiej spisać się przez Internet

Udział w spisie można wziąć na trzy sposoby: samodzielnie spisać się przez Internet, w trakcie rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo warto skorzystać z opcji internetowej. Rolnicy, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub umiejętności, mogą wybrać spis przez telefon. Rolników, którzy nie spiszą się przez Internet i będzie z nimi utrudniony kontakt przez telefon, odwiedzą rachmistrze spisowi. Rozpoczną oni pracę w październiku.

Jakie informacje będą zbierane podczas spisu rolnego?

Zakres danych jest zdecydowanie szerszy niż zbierany w bieżących badania rolniczych. W spisie padną pytania o dane dotyczące: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Więcej informacji na https://warszawa.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/jesienia-poznamy-sytuacje-mazowieckich-rolnikow,208,1.html?fbclid=IwAR28kMbFzL3hj3F92qGt30DVxR6UEm5XdL6WwhyEonf0TrkQIeOeFr1mmrw

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony