Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu spotkali się radni powiatowi, władze powiatu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

Rada uroczyście pożegnała też Skarbnika Powiatu Elżbietę Kwiatkowską i Komendanta PSP Arkadiusz Muszyńskiego, którzy przechodzą na emeryturę

Ilustracja do artykułu radni_wszyscy_najlepsze.jpg

Sesja odbyła się 18 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rozpoczęła się tradycyjnie, stwierdzeniem prawomocności i otwarciem XXXV nadzwyczajnej – uroczystej sesji Rady Powiatu V kadencji, przedstawieniem porządku obrad oraz przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

Zaraz potem radni rozpatrzyli wniosek starosty ciechanowskiego i podjęli uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego, w związku z przejściem Elżbiety Kwiatkowskiej na emeryturę. Radni uszanowali wniosek Pani skarbnik i jednomyślnie przyjęli uchwałę.

Elżbieta Kwiatkowska była skarbnikiem powiatu od 1 stycznia 1999 roku. Przygotowała (razem z budżetem na 2019 rok) 20 budżetów powiatu ciechanowskiego. Jak zaznaczył starosta Sławomir Morawski, przez te wszystkie lata budżety były przygotowane perfekcyjnie, a żadne służby i kontrole nie wykazały ani jednego uchybienia w ich realizacji.


Następnie władze samorządowe i radni podziękowali st.bryg. Arkadiuszowi Muszyńskiemu - wieloletniemu Powiatowemu Komendantowi Straży Pożarnej w Ciechanowie (który przeszedł na emeryturę) za wkład w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu ciechanowskiego.

Arkadiusz Muszyński stanowisko komendanta w ciechanowskiej straży pełnił 11 lat. Wcześniej, przez 9 lat był zastępcą komendanta PSP w Mławie. W swoim krótkim wstąpieniu A. Muszyński podkreślił, że zostawia Komendę w bardzo dobrym stanie zarówno pod względem osobowym, jak i materialnym. Straż ma doskonałą załogę, nowoczesny sprzęt i wyremontowaną bazę.

Ważnym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu było podziękowanie radnym V kadencji za pracę dla powiatu ciechanowskiego w latach 2014 – 2018.

Radni, z tej okazji otrzymali pamiątkowe tabliczki, a panie radne – symboliczne róże. Wszyscy przystąpili też do pamiątkowej, wspólnej fotografii.


Na zakończenie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski podziękował wszystkim za pracę przez ostatnie 4 lata: radnym, Zarządowi Powiatu, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, komendantom służb mundurowych i szefom inspekcji, wszystkim pracownikom samorządowym oraz mediom.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony