Program "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2021"

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 37/2021 z dnia 18 marca 2021 r. uchwalił Regulamin kolejnej edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2021" dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego. Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

logo 1.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony