Projekt "Aktywna Młodzież!"

„Aktywna młodzież!” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Główny cel projektu to poprawa sytuacji na rynku pracy 60 (36K/24M) pracujących osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z woj. mazowieckiego w okresie od 01.11.2019 do 31.12.2020r. oraz osiągnięcie wzrostu efektywności zawodowej przez min. 27% UP.

Ilustracja do artykułu Plakat Aktywna młodzież!.jpg

Serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do udziału w projekcie. W załączniku ulotka dotycząca projektu, szczegóły na stronie aktywnamlodziez.plusk24.pl

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony