Projekt społeczny "Podebatujmy".

Zapraszamy Dyrektorów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego do wzięcia udziału w projekcie społecznym pn. „Podebatujmy”,

2023-01-19-podebatujmy-A3-v2.jpg

      Projekt ma na celu rozwój umiejętności miękkich w zakresie autoprezentacji, przemówień publicznych i komunikacji interpersonalnej oraz zwiększenie świadomości młodzieży powiatu ciechanowskiego dotyczącej postrzegania własnej osoby. Podwyższenie kompetencji społecznych wśród grupy docelowej przedmiotowego programu stanowi profilaktykę społeczną w zakresie wykluczenia społecznego oraz obniżonego nastroju wśród młodzieży.

      Zgłoszenia w postaci karty zgłoszeniowej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów lub dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy adrian.brzozowski@ciechanow.powiat.pl w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

 

Regulamin projektu

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony