Logo Komunikacja Bez Barier

Przebudowa DP 3428W w m. Koźniewo Wielkie

We wtorek 12.10.2021 r. Generalny Wykonawca Firma Bliźniaczek planuje układanie warstwy wiążąco - wyrównawczej. Następnie w środę 13.10.2021r., jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni. W związku z tym droga będzie zamknięta.

wykrzyknik.png

Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się w środę 13.10.2021r. późnym popołudniem.

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony