Przedsiębiorco! Do końca roku trzeba złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Ilustracja do artykułu logo-powiat.jpg

Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwi on kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.


Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze - BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty                         w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru - BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta         w Bazie BDO.


Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

 

Wniosek rejestrowy należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa. Więcej informacji można uzyskać w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie ul. Wodna 1.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony