PRZEDSIĘBIORCY - PILNY KOMUNIKAT!

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie do dnia 28 kwietnia br. przyjmuje wnioski o kolejne formy pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Ilustracja do artykułu office-1209640_1920.jpg

Przedsiębiorcy, którzy już złożyli wnioski o udzielenie pożyczki w formie papierowej i elektronicznej proszeni są o złożenie w trybie pilnym do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie  (w wejściu głównym w godzinach od 8.15 do 12.00)   załącznika nr 1 do wniosku, który znajdziemy w zakładce ciechanow.praca.gov.pl.  Formularz powinien zostać wypełniony, podpisany i złożony przez każdego mikroprzedsiębiorcę składającego wniosek o udzielenie tej pożyczki.  Szczegóły pod linkiem:  ciechanow.praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  Szczegóły wupwarszawa.praca.gov.pl. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę  www.praca.gov.pl lub w postaci papierowej do filii WUP w Ciechanowie.  Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę  www.praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w
wojewódzkim urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie świadczenia. Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników, przydatne linki, wszystkie przysługujące formy pomocy wg wielkości firm i przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników znajdą Państwo na stronie www.gov.pl  


Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony