Przedsiębiorcy świadczący usługi w transporcie drogowym

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przypomina, iż po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca dla którego organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest Starosta Powiatu Ciechanowskiego,zobowiązany jest do corocznego złożenia, w terminie do dnia 31 marca, następujących oświadczeń i informacji: oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

2023-03-14-przewoźnik-drogowy-www.jpg

 

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-15.40 w siedzibie Starostwa w pokoju nr 13 oraz pod numerem telefonu 729 055 962.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony