Cykliczna impreza ma na celu integrację środowisk pomocy społecznej z Mazowsza

Tym razem uczestnicy przenieśli się do słonecznej Italii

Ilustracja do artykułu i21.jpg

Przegląd odbył się po raz szósty. Wzięło w nim udział ponad dwadzieścia drużyn reprezentujących domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej i inne ośrodki.

Spotkanie otworzyli: starosta ciechanowski Sławomir Morawski oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej Przemysław Zadrożny.

Na scenie wystąpili artyści prezentujący scenki związane z kulturą Włoch. Występy oceniało Jury, które przyznało 3 nagrody i dwa wyróżnienia.

  • I miejsce zajął DPS „Chemik” z Warszawy
  • II m. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Ciechanowie
  • III m. DPS dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu
  • I wyróżnienie Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie
  • II wyr. DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie (gm. Bodzanów).                                                                    

Dyplomy uznania otrzymały natomiast wszystkie grupy biorące udział w Przeglądzie. W tym czasie, w holu domu opieki prezentowana była wystawa prac plastycznych przygotowanych przez poszczególne placówki.

Dla wszystkich wystąpili goście: pieśniarka - Marianna Jastrzębowska z Makowa Mazowieckiego, która zaprezentowała wiązankę piosenek włoskich, zespoły Activ i Cliver oraz gospodarz zespół "Ferajna" z DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie z przedstawieniem „Pinokio”. Po południu wszyscy wzięli udział w pikniku i zabawie tanecznej.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony