Przyjazny Urząd 2021

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie otrzymało Znak Jakości Przyjazny Urząd.

To docenienie zmian organizacyjnych, jakości obsługi Interesantów, podnoszenia kwalifikacji pracowników czy budowania partnerskich i rzetelnych relacji z Instytucjami i Partnerami Zewnętrznymi.

Konkurs promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp.), które cechują się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony