PUNKT KONTAKTOWY DLA OBYWATELI UKRAINY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

2024-06-21-punkt-Ukraina-v1.jpg

Przedmiotowa nowelizacja ustawy pomocowej przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do 30 września 2025 roku, w tym wygasza od 1 lipca 2024 roku wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy dla podmiotów prywatnych na podstawie art. 13 i 13a.

Dlatego też, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, tworzy się punkt kontaktowy, w którym zgłaszające się telefonicznie osoby będą mogły uzyskać informację o wolnych miejscach w obiektach tymczasowego zakwaterowania na terenie powiatu ciechanowskiego, powiatów sąsiednich oraz województwa mazowieckiego, funkcjonujących obecnie na podstawie art. 12 ustawy pomocowej (pomoc w postaci zakwaterowania i wyżywienia w obiektach tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy), do których będą mogły się udać.

Punkt kontaktowy czynny będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, pokój 114 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Telefon: 729055961

e-mail: pczk@ciechanow.powiat.pl

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Повідомляємо, що станом на 7 червня ц.р. Президент Республіки Польща підписав Закон від 15 травня 2024 року про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та деяких інших актів.

Цією зміною до Закону про допомогу продовжується законність перебування громадян України на території Республіки Польща до 30 вересня 2025 року, а з 1 липня 2024 року припиняється виплата фізичним особам грошової допомоги на проживання та харчування громадян України. відповідно до ст. 13 і 13а.

Тому для надання допомоги українським громадянам створюється інформаційний пункт, де люди, які зателефонують, зможуть отримати інформацію про вільні місця в закладах тимчасового розміщення в Цеханівському повіті, сусідніх повітах та Мазовецькому воєводстві, які діють на даний момент на підставі ст. 12 Закону про допомогу (допомога у вигляді проживання та харчування в пунктах тимчасового розміщення громадян України), куди вони зможуть поїхати.

Контактний пункт працюватиме в будівлі окружного управління в Цеханові, 06-400 Цеханув, вул. 17 Січня , каб. 114 з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 12.00.

Телефон: 729055961

електронна адреса: pczk@ciechanow.powiat.pl

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony