Logo Komunikacja Bez Barier

Rekomendacja ze spotkania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Dodatkowe osiem miejsc przeznaczonych do kontroli statycznej dla służb w ciągu drogi krajowej nr 7 to rekomendacja z ostatniego spotkania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

K 7.png

Duża liczba zdarzeń drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym na drodze krajowej nr 7 była jednym z tematów ubiegłotygodniowego spotkania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Wnioski, jakie wypracowano w wyniku dyskusji, które pozwolą na ograniczenie zagrożenia, biorąc pod uwagę charakter drogi, zostały ukierunkowane  na poprawę oddziaływania prewencyjnego na uczestników ruchu drogowego, poprzez zwiększenie nadzoru nad ruchem przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego.  Deficyt miejsc do bezpiecznej kontroli pojazdów zgłaszany przez służby, spowodował konieczność rozbudowy lub adaptacji infrastruktury drogowej, która  umożliwi bezpieczne sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli przez funkcjonariuszy. 

Na  rekonesansie w ciągu drogi krajowej nr 7, która przebiega przez teren Powiatu Ciechanowskiego, członkowie Powiatowej Rady BRD  uzgodnili z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wyznaczenie ośmiu miejsc, które zostaną utworzone na potrzeby statycznego i bezpiecznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Ponadto tą trasą przemieszczały się będą radiowozy nieoznakowane, które w sposób dynamiczny z wykorzystaniem wideorejestratorów, mogą  utrwalać zachowania uczestników ruchu drogowego.

O bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 7 będą dbali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Posterunku Policji w Glinojecku oraz gościnnie funkcjonariusze z Komend Powiatowych Policji w  Płońsku i Mławie.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony