Była zabawa taneczna, gry i zabawy oraz poczęstunek

W sobotę 24 czerwca br. spotkali się wychowankowie i ich opiekunowie z rodzin zastępczych z całego powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu 44aa.jpg

W słoneczny, pełen uśmiechu i radości sobotni dzień, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunowie spotkali się na pikniku integracyjnym w Zajeździe „TUR” w Niestumiu.

Taką szansę integracji daje realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem i dzięki temu spotkaniu udało się bardziej zintegrować środowisko rodzin zastępczych na szczeblu powiatowym.

Jak podkreśliła podczas otwarcia imprezy Anna Karaś – kierownik PCPR w Ciechanowie, funkcja rodziny zastępczej to zaszczyt, ale i olbrzymia odpowiedzialność wynikająca z bycia rodzicem zastępczym. - Celem naszego przedsięwzięcia jest między innymi integracja, potrzebna w życiu społecznym każdego człowieka. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na liczne grono rodzin, które mają kochających i oddanych opiekunów zastępczych. Funkcjonują w naszej lokalnej i ponadlokalnej społeczności. Jak każda rodzina na pewno przeżywają problemy, odnoszą sukcesy, przełamują bariery, ale towarzyszy im także radość wynikająca z pokonywanych trudności życia codziennego – powiedziała A. Karaś. Zaraz dodała, iż żywi głęboką nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do pozytywnego postrzegania rodzin zastępczych, ukształtują właściwe postawy społeczne wobec nich, wzbudzą podziw dla ich zaangażowania i oddania w pełnionej funkcji.

Obecny na spotkaniu starosta Sławomir Morawski także powitał wszystkie rodziny zastępcze, które przyjęły zaproszenie do udziału w spotkaniu oraz wszystkie dzieci, bo to one stanowiły najliczniejszą grupę na pikniku. Gospodarz powiatu podkreślił, że intensywne działania PCPR doprowadziły do tego, że rodzin zastępczych przybywa, a to oznacza, że dzieci pokrzywdzone przez los mogą wychowywać się w nowych, kochających rodzinach.

Obecni byli też inni goście, którzy na co dzień poprzez swoją pracę wspierają inicjatywy na rzecz rodzicielstwa zastępczego, m.in: Andrzej Pawłowski – wicestarosta, Elżbieta Szymanik – zastepca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz przedstawiciele mediów, którzy zawsze w życzliwy sposób relacjonują inicjatywy podejmowane na rzecz rodzin zastępczych.

Radosna, pełna uśmiechu na twarzach atmosfera dopisywała. Dzieci bawiły się przy muzyce zespołu na grającego na żywo, brały udział – często razem z rodzicami zastępczymi - w wielu grach i konkursach, np: w przeciąganiu liny, przejażdżkach bryczkami, ciuchcią, spacerach po terenie Zajazdu TUR oraz zwiedzaniu mini ZOO.

Dla każdego dziecka czekała też słodka niespodzianka i poczęstunek.

Dodajmy, iż na terenie powiatu mamy 87 rodzin zastępczych, w których przebywa 131 dzieci. Są to rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny spokrewnione z dzieckiem.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony