Logo Komunikacja Bez Barier

To ważny punkt drogowy na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 616 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 544 i 616 prawie 6 mln zł.

Ilustracja do artykułu rondo_grudusk.jpg

Prace objęły rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 616 od miejscowości Żaboklik do Gruduska oraz budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 544 i 616 w Grudusku. Roboty objęły rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, wzmocnienie nośności już istniejącej nawierzchni.

W ramach prac rozbudowano skrzyżowania z drogami bocznymi i wzmocniono nośność istniejącej nawierzchni. Wykonano chodniki, nowe oświetleniae, przepusty oraz zjazdy. Dla poprawy odwodnienia i widoczności pas drogowy oczyszczono z drzew i krzewów, zmodernizowano lub zbudowano nowe zatoki autobusowe. Prace trwały ponad rok.

Uroczyste otwarcie ronda wraz z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 616 odbyło się 7 lipca (piątek) 2017 r., w południe.

W otwarciu wzieli udział m.in.: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego i Jacek Oglęcki – wójt gminy Grudusk.

BTW

 

Powrót na początek strony