Noworoczne Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Celem spotkania była wymiana informacji między uczelnią a samorządem powiatowym i pedagogami szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Ilustracja do artykułu 2.jpg

W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z samorządami, od 1 do 7 lutego odbyły się spotkania kierownictwa uczelni ze starostami powiatowymi i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z regionu ciechanowskiego.

Celem spotkań, których gospodarzem był rektor - doc. dr Leszek Zygner była wymiana informacji między uczelnią a samorządem powiatowym i pedagogami szkolnictwa ponadgimnazjalnego.Omawiane były kierunki rozwoju uczelni i informacje dotyczące zatrudnienia absolwentów tej uczelni.

Jak poinformował rektor szkoły przedstawicieli powiatu ciechanowskiego, poza tradycyjnymi kierunkami studiów, dotychczas istniejącymi w PWSZ, powstają nowe, co jest wychodzeniem szkoły wyższej naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży - absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Władze uczelni, za pośrednictwem dyrektorów szkół zwrócili się z zaproszeniem do uczniów i absolwentów o udział w konkursach, wykładach popularnonaukowych oraz zajęciach otwartych organizowanych przez pracowników naukowych na wydziałach uczelni. Zaprosili też wszystkich, którzy planują podjąć studia i zapewniają, że w uczelni otrzymają wszechstronną pomoc, umożliwiającą ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera bądź licencjata.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie uczelni www.pwszciechanow.edu.pl

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony