Rozmawiano o zasadach współpracy

Ilustracja do artykułu 52948684_2235851266454163_364688138414587904_n.jpg

W spotkaniu uczestniczyli:  Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak, Kierownik Wydziału Szkoleń i BRD Anna Smolińska, która prowadziła spotkanie, naczelnicy WRD Komend Powiatowych Policji z Ciechanowa, Mławy, Płońska, Pułtuska i Żuromina, kierownik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Ciechanowie oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty. Dotyczyło ono m.in. omówienia zasad współpracy, organizacji i realizacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Organizowane turnieje dotyczą uczestnictwa dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu subregionu ciechanowskiego.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony