Rozpoczęły się zapisy do ciechanowskiej Szkoły Rodzenia

Informacja o o możliwości udziału w programie polityki zdrowotnej "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"

Ilustracja do artykułu starostwo_latem111111.jpg

 


Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że od 26 marca 2018 roku realizowana jest kolejna edycja programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

Realizatorem Programu, wybranym w drodze konkursu ofert jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od 26 tygodnia ciąży (w szczególności do kobiet będących po raz pierwszy w ciąży), zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich współmałżonków i partnerów.
Celem Programu jest zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu i połogu, a także opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. W ramach Programu prowadzone są zajęcia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne). Jeden cykl obejmuje osiem spotkań dwugodzinnych.

Zajęcia odbywają się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, w Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8 we wtorki, środy i czwartki w godzinach 17.00 - 19.00.

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach prowadzonych w ramach Szkoły Rodzenia (zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w zajęciach w ramach programu polityki zdrowotnej 

„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”

można uzyskać pod numerem telefonu 23 673 05 70, 23 673 03 81, 795576984 i 501730935 w godzinach 10.00 – 18.00.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony