Rozstrzygnięto konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca br. dokonał wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Podmiotom, których oferty zostały wybrane przyznano dotację w  łącznej kwocie 138 000,00 zł w tym:
- w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 52 000,00 zł
- w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej - 86 000,00 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie  w załączeniu.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony