Logo Komunikacja Bez Barier

Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętych uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

mazowsze.png

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. - 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz
pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony