Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego

Starosta Powiatu Ciechanowskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego, prosząc jednocześnie o składanie uwag dotyczących projektu w terminie od 09.02.2024r. do 01.03.2024r. na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

2024-02-09-dofinanowanie-autobusy-www-konsultacje.jpg

Projekt planu transportowego oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania poniżej , a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie w Wydziale Komunikacji i Transportu, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag do projektu należy przekazać:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: komunikacja@ciechanow.powiat.pl;
  • pocztą w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów;
  • w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów (parter), w godzinach 08:15-15:00.

 

Termin złożenia uwag i wniosków upływa w dniu 1 marca 2024 roku.

Liczy się data wpływu (pisma,e-maila) do siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (Biuro Obsługi Mieszkańca).

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Materiały do pobrania:

Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego

Projekt-Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego

Formularz konsultacyjny

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony