Ruszyły konsultacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

2023-10-10-konsultacje.jpg

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?

Projekt został: 

1)      opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl

2)      przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;

3)      wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a)       Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)       Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

d)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

e)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

f)        Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

g)       Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

h)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 6 do 27 października 2023 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)      osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;

2)      osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)     Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)     Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

d)     Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

e)     Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a

f)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

g)     Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

h)     Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

3)      za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;

4)      drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl; 

5)      drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, mail: dialog@mazovia.pl. 

 

Formularz konsultacji projektu

Projekt programu współpracy na 2024 rok

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony