Rządowe wsparcie dla lokalnych inwestycji drogowych !

W ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 Powiat Ciechanowski otrzymał 4 762 199,41 złotych na remont drogi powiatowej Nr 1247W Ojrzeń- Nowe Miasto (do granicy powiatu).

2023-07-19-dofinansowanie-droga-www.jpg

W ramach złożonego w lutym br. wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie w/w zadanie obejmować będzie:

• wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m,

• utwardzenie poboczy o szer. 1m kruszywem łamanym;

• oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych;

• wymianę 2 szt. przepustów pod koroną drogi;

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego w technologii grubowarstwowej;

• remont chodnika na długości 920 mb poprzez wymianę istniejących elementów: kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia. 

 

Całkowita wartość zadania: 5 952 749,27

Kwota dofinansowana: 4 762 199,41

Środki własne: 1 190 549,86

Przewidywany czas realizacji  zadania: do kwietnia 2024 roku.

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony