RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Powiat Ciechanowski otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów) w wysokości 1 138 135 zł.

wład fotele grafika ogólna.PNG

Otrzymane wsparcie zostało przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

1. Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w Powiecie Ciechanowskim - Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w istniejącym pasie drogowym przy ul. Ciechanowskiej w miejscowości Władysławowo.

 

 


2. "Podniesienie standardu sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 poprzez wymianę foteli oraz kotar"

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony