Podpisanie umów dla gmin z powiatu ciechanowskiego odbyło się 30 kwietnia w Ciechanowie br.

Zarząd województwa mazowieckiego zadecydował o przyznaniu ponad 6 mln zł na realizację 70 inwestycji

Ilustracja do artykułu umowy_FOGR IV 2018.jpg

Wsparcie finansowe trafi do 28 gmin i powiatów z subregionu płockiego

oraz 34 gmin i powiatów z subregionu ciechanowskiego.

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin i powiatów


Niezbędne inwestycje

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców terenów wiejskich. Przede wszystkim dla rolników, którzy będą mieli łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Inwestycje drogowe są zawsze bardzo kosztowne cieszę się więc, że po raz kolejny możemy wspomóc samorządy lokalne w ich realizacji.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano 312 zadań. W subregionie płockim dofinansowanie trafi do 28 gmin i powiatów, które zrealizują 32 zadania drogowe.

Natomiast w subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 38 zadań drogowych (wsparcie trafi do 34 gmin i powiatów). Oba subregiony otrzymają łącznie ponad 6 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Dzięki tym środkom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 70,8 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych (31,7 km w powiecie płockim i 39,1 km w powiecie ciechanowskim).


Dofinansowane projekty w subregionie ciechanowskim:

powiat ciechanowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów na odcinku Komory Dąbrowne–Sońsk o długości 990 m od km 20+410 do km 21+400 – etap I (0,999 km) – 165 tys. zł;
• gmina Glinojeck (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze (1,140 km) – 100 tys. zł;
• gmina Gołymin-Ośrodek (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej nr 120409W i 120411W relacji Garnowo Duże–Osiek Wólka (2,489 km) – 100 tys. zł;
• gmina Grudusk (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej nr 120511W Grudus–Pszczółki–Czubaki (1,206 km) – 100 tys. zł;
• gmina Ojrzeń (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb Odcinek II od km 0+000,00 do km 1+841,11 ETAP II od km 0+600,00 do km 1+200,00 (0,600 km) – 71 tys. zł;
• gmina Ojrzeń (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin na działce nr 99 (0,508 km) – 29 tys. zł;
• gmina Opinogóra Górna (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej Kołaczków–Kobylin (1,135 km) – 100 tys. zł;
• gmina Regimin (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziczyn (1,431 km) – 72 tys. zł;
• gmina Regimin (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lekówiec (0,774 km) – 28 tys. zł;
• gmina Sońsk (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej Strusinek dz. nr 3 – Bieńki Karkuty dz. nr 75 na odcinku od km 0+002,50 do km 0+921,72 (0,919 km) – 100 tys. zł;

Na podstawie inf. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony